İlgili yönetmeliklerde yer aldığı üzere yapının çeşidine göre en az 1, en fazla 5 yıl olmak üzere düzenli aralıklarla topraklama raporu tekrar hazırlanmalıdır.Topraklama raporu ise zorunlu olan bu topraklama uygulamasının yetkili kişilerce kontrol edilip, işlemi yaptıran kuruma verdiği rapordur.