Elektrik ruhsat projesi yapılan sıfır binanın tüm elektriksel detaylarını içerisinde barındıran ve yapı kullanma izin belgesi (iskan) için gerekli olan projedir.